Wie zijn wij ?                                                                                                      

Vereniging Woongroep Vleuterweide  is een groep vitale ouderen vanaf 55 jaar, die in Vleuterweide woont met 25 huishoudens in een appartementengebouw De Scheg, aan de Moerasvaren 1 t/m 89, 3452 KA, Vleuten.

De woongroep is een onderdeel van VGOU.  Er is een bestuur bestaande uit: 

voorzitter:                                                       mevr. H. (Han) Eerkens

secretaris:                                                       mevr. D.C. (Dirkje) Westerbeek

penningmeester:                                             mevr. M.J. (Marian) Mijling

co÷rdinator faciliteiten:                                  mevr. H. (Heleen) Wolf-Visser

bestuurslid:                                                     mevr. P.B.M. (Paula) van Rijn

Door samen activiteiten te ondernemen worden de onderlinge contacten versterkt. Het is ieders eigen keuze hoe je daar vorm aan wilt geven. 

Lijkt het u iets?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Mevr. D.C. (Dirkje) Westerbeek     Telefoon :   06-2420 9669   e-mail: dirkje@freedom.nl       

of per e-mail: secr.wgr.vleuterweide@gmail.com