Wie zijn wij ?                                                                                                      

Vereniging Woongroep Vleuterweide  is een groep vitale ouderen vanaf 55 jaar, die in Vleuterweide woont met 25 huishoudens in een appartementengebouw De Scheg, aan de Moerasvaren 1 t/m 89, 3452 KA, Vleuten.

De woongroep is een onderdeel van VGOU.  Er is een bestuur bestaande uit: 

voorzitter:                                                       mevr. P.W. (Petra) van Meekeren

secretaris:                                                       mevr. M.J.C. (Coby) van Straalen

penningmeester:                                             mevr. M.J. (Marian) Mijling

co÷rdinator faciliteiten:                                  mevr. J.F. (Coby) Slee-Veenema

bestuurslid:                                                     mevr. P.B.M. (Paula) van Rijn

 

Door samen activiteiten te ondernemen worden de onderlinge contacten versterkt. Het is ieders eigen keuze hoe je daar vorm aan wilt geven. 

Lijkt het u iets?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Mevr. W. (Wilma) Maan      Telefoon :   030 - 268 5111    e-mail:  w.maan@hotmail.com             

of per e-mail: secr.vleuterweide@live.nl